Terjärv Hembygdsförening

Kontaktuppgifter

Ester Viitanen  ordförande

050-5661304

kvarnvagens@gmail.com

 

 

 

Terjärv Hembygdsgård

Besöks adress

Strandallén 12

68700  TERJÄRV

 

Enskilda och grupper som önskar besöka hembygdsgården och museerna på området kan kontakta Helen tel 040-5651963, Eivor tel 0400-662358 eller Karl-Erik tel 050-5921110  och överenskomma om lämplig tidpunkt för besöket.

 

Bidrag till hembygdsföreningen kan 

inbetalas till konto 

OBS NYTT KONTONUMMER

FI28 5553 0320 0464 36

använd gärna referensnr 1025, för bidrag. Om du vill betala medlemsavgiften kan du använda ref.nr 1009...samma kontonr.

 

 

Välkommen till Terjärv Hembygdsförening rf

Hembygdsgården

   

Loftet                                                                        Soldattorpet Klang

   

Smedjan                                                                    Lantbruksmuseet

Rian och tröskhuset